instagram
올라가

2017년 5월 22일 15시 30분 최종 갱신.


반기문 테마 총 상승률 59.73% 로 1위

관련종목

1위. 자연과환경 : 29.92%

2위. 이화공영 : 22.10%

3위. 한솔홈데코 : 1.23%

4위. 제이콘텐트리 : 1.15%

5위. 재영솔루텍 : 1.13%

6위. C&S자산관리 : 0.88%

7위. 씨씨에스 : 0.67%

8위. 성문전자 : 0.65%

9위. 코엔텍 : 0.53%

10위. 삼보판지 : 0.43%

11위. 에코바이오 : 0.41%

12위. 보성파워텍 : 0.33%

13위. 스페코 : 0.30%


IOT 테마 총 상승률 42.20% 로 2위

관련종목

1위. 삼진 : 25.31%

2위. 링네트 : 5.37%

3위. 에스넷 : 3.21%

4위. 오픈베이스 : 2.25%

5위. 바른전자 : 1.52%

6위. 코콤 : 1.46%

7위. LG유플러스 : 1.02%

8위. 모다 : 0.91%

9위. 효성ITX : 0.63%

10위. 엔텔스 : 0.36%

11위. KT : 0.16%


배당 테마 총 상승률 36.17% 로 3위

관련종목

1위. 동국제강 : 7.39%

2위. 에스에프씨 : 4.31%

3위. 에이테크솔루션 : 3.69%

4위. 켐트로닉스 : 3.56%

5위. 국보디자인 : 3.50%

6위. 세아베스틸 : 2.01%

7위. 두산중공업 : 1.27%

8위. 대신증권 : 1.17%

9위. 이구산업 : 1.11%

10위. 대한과학 : 1.08%

11위. LG유플러스 : 1.02%

12위. 우리은행 : 0.98%

13위. 와이솔 : 0.96%

14위. 한세예스24홀딩스 : 0.87%

15위. 한국캐피탈 : 0.76%

16위. 금강철강 : 0.65%

17위. S-Oil : 0.49%

18위. WISCOM : 0.46%

19위. 하이트진로 : 0.42%

20위. ISC : 0.20%

21위. KT : 0.16%

22위. 메리츠종금증권 : 0.11%


무상증자 테마 총 상승률 32.08% 로 4위

관련종목

1위. 우림기계 : 7.13%

2위. 컴투스 : 2.95%

3위. 미동앤씨네마 : 2.73%

4위. KC그린홀딩스 : 2.71%

5위. 이녹스 : 2.63%

6위. 우진플라임 : 2.16%

7위. 경방 : 2.07%

8위. 한국내화 : 2.02%

9위. 레드로버 : 1.26%

10위. 지디 : 1.26%

11위. 현대공업 : 1.18%

12위. 골든브릿지증권 : 0.98%

13위. 와이솔 : 0.96%

14위. 유지인트 : 0.50%

15위. 에스앤씨엔진그룹 : 0.42%

16위. 아이티센 : 0.39%

17위. 이스트소프트 : 0.35%

18위. ISC : 0.20%

19위. 골프존뉴딘 : 0.18%


엔화약세 테마 총 상승률 27.77% 로 5위

관련종목

1위. 카프로 : 5.01%

2위. 평화정공 : 3.33%

3위. 한화케미칼 : 2.79%

4위. 코오롱생명과학 : 2.57%

5위. 삼익THK : 2.17%

6위. 신영증권 : 1.76%

7위. 계양전기 : 1.56%

8위. 대한제강 : 1.42%

9위. 위메이드 : 1.40%

10위. SKC : 1.20%

11위. 삼성전기 : 0.89%

12위. 세코닉스 : 0.83%

13위. 고려아연 : 0.70%

14위. 성우하이텍 : 0.64%

15위. 네오위즈홀딩스 : 0.63%

16위. 삼성증권 : 0.52%

17위. 로엔 : 0.35%


인도 테마 총 상승률 27.58% 로 6위

관련종목

1위. 드래곤플라이 : 4.01%

2위. 한국타이어 : 3.32%

3위. 대림산업 : 3.15%

4위. 컴투스 : 2.95%

5위. 코라오홀딩스 : 1.95%

6위. 엠케이트렌드 : 1.70%

7위. 현대건설 : 1.46%

8위. 카카오 : 1.43%

9위. 두산중공업 : 1.27%

10위. LG유플러스 : 1.02%

11위. 현대중공업 : 0.90%

12위. 메디포스트 : 0.77%

13위. 동성제약 : 0.62%

14위. 한전KPS : 0.59%

15위. 삼성중공업 : 0.43%

16위. 하이트진로 : 0.42%

17위. 미래에셋대우 : 0.41%

18위. 인터파크홀딩스 : 0.34%

19위. 삼성SDI : 0.32%

20위. 쌍용차 : 0.27%

21위. LG전자 : 0.25%


박근혜 테마 총 상승률 25.84% 로 7위

관련종목

1위. GS : 4.31%

2위. 세명전기 : 2.71%

3위. 웨이포트 : 2.56%

4위. 팬오션 : 2.28%

5위. 한국선재 : 1.90%

6위. 동양물산 : 1.60%

7위. 안랩 : 1.60%

8위. 카카오 : 1.43%

9위. 수산중공업 : 1.42%

10위. 대호에이엘 : 1.19%

11위. 대한과학 : 1.08%

12위. 현대상선 : 0.93%

13위. 아가방컴퍼니 : 0.68%

14위. 한전KPS : 0.59%

15위. 코엔텍 : 0.53%

16위. CJ CGV : 0.37%

17위. 보성파워텍 : 0.33%

18위. 비트컴퓨터 : 0.17%

19위. KT : 0.16%


치킨 테마 총 상승률 25.51% 로 8위

관련종목

1위. 웅진에너지 : 6.88%

2위. 한온시스템 : 3.70%

3위. 현대비앤지스틸 : 2.29%

4위. 팬오션 : 2.28%

5위. 동아엘텍 : 2.02%

6위. 아프리카TV : 1.39%

7위. CJ제일제당 : 1.24%

8위. 오리온 : 1.11%

9위. 마니커 : 0.89%

10위. 하림 : 0.83%

11위. 하림홀딩스 : 0.80%

12위. 금강공업 : 0.79%

13위. SK머티리얼즈 : 0.73%

14위. 동우팜투테이블 : 0.30%

15위. 엔씨소프트 : 0.26%


합병 테마 총 상승률 25.22% 로 9위

관련종목

1위. 아이디스홀딩스 : 4.83%

2위. 현대제철 : 4.09%

3위. 한온시스템 : 3.70%

4위. 현대에이치씨엔 : 2.81%

5위. JYP Ent. : 1.88%

6위. 현대건설 : 1.46%

7위. 카카오 : 1.43%

8위. 위메이드 : 1.40%

9위. 영진약품 : 1.28%

10위. CJ대한통운 : 0.56%

11위. 삼성중공업 : 0.43%

12위. 제이엠아이 : 0.38%

13위. 로엔 : 0.35%

14위. 삼성SDI : 0.32%

15위. 화신정공 : 0.30%


빅데이터 테마 총 상승률 24.52% 로 10위

관련종목

1위. 링네트 : 5.37%

2위. 솔본 : 4.78%

3위. 케이엠더블유 : 2.82%

4위. SGA : 2.62%

5위. 이수페타시스 : 2.61%

6위. 오픈베이스 : 2.25%

7위. 바른전자 : 1.52%

8위. 윈스 : 1.26%

9위. 한국정보통신 : 0.50%

10위. NHN엔터테인먼트 : 0.43%

11위. 소프트센 : 0.20%

12위. KT : 0.16%


모바일 테마 총 상승률 24.00% 로 11위

관련종목

1위. 드래곤플라이 : 4.01%

2위. 예스24 : 3.92%

3위. 컴투스 : 2.95%

4위. 이에스에이 : 1.71%

5위. KG모빌리언스 : 1.67%

6위. 갤럭시아컴즈 : 1.54%

7위. 카카오 : 1.43%

8위. 위메이드 : 1.40%

9위. 세종텔레콤 : 1.31%

10위. 이니텍 : 0.66%

11위. 가비아 : 0.64%

12위. 한국전자인증 : 0.55%

13위. 게임빌 : 0.53%

14위. 한국정보통신 : 0.50%

15위. 조이시티 : 0.49%

16위. NHN엔터테인먼트 : 0.43%

17위. 엔씨소프트 : 0.26%


일본 테마 총 상승률 22.78% 로 12위

관련종목

1위. 시노펙스 : 7.55%

2위. 컴투스 : 2.95%

3위. 삼영엠텍 : 2.14%

4위. 에스에너지 : 1.67%

5위. YW : 1.52%

6위. LG상사 : 1.28%

7위. 화일약품 : 1.27%

8위. 윈스 : 1.26%

9위. 삼성전기 : 0.89%

10위. 선데이토즈 : 0.72%

11위. 루멘스 : 0.56%

12위. NHN엔터테인먼트 : 0.43%

13위. 이엠넷 : 0.31%

14위. 롯데제과 : 0.23%


이란 테마 총 상승률 21.38% 로 13위

관련종목

1위. 남광토건 : 5.37%

2위. 대림산업 : 3.15%

3위. GS건설 : 1.98%

4위. 제낙스 : 1.79%

5위. 현대건설 : 1.46%

6위. 대우건설 : 1.39%

7위. 영진약품 : 1.28%

8위. SKC : 1.20%

9위. 현대상선 : 0.93%

10위. 성지건설 : 0.89%

11위. 포스코대우 : 0.86%

12위. 옵트론텍 : 0.53%

13위. 미래에셋대우 : 0.41%

14위. 한컴시큐어 : 0.14%


중국 테마 총 상승률 21.11% 로 14위

관련종목

1위. 롯데케미칼 : 6.70%

2위. 컴투스 : 2.95%

3위. 신원 : 1.78%

4위. 차이나하오란 : 1.57%

5위. 차이나그레이트 : 1.57%

6위. 바른전자 : 1.52%

7위. 오리온 : 1.11%

8위. 와이솔 : 0.96%

9위. 두산인프라코어 : 0.87%

10위. 아가방컴퍼니 : 0.68%

11위. TBH글로벌 : 0.59%

12위. 대양전기공업 : 0.38%

13위. 엔씨소프트 : 0.26%

14위. 한국금융지주 : 0.17%


문재인 테마 총 상승률 20.33% 로 15위

관련종목

1위. 모헨즈 : 5.33%

2위. 뉴보텍 : 5.12%

3위. 조광페인트 : 2.48%

4위. 유성티엔에스 : 2.08%

5위. 안랩 : 1.60%

6위. 동양물산 : 1.60%

7위. 서희건설 : 1.08%

8위. 에이엔피 : 0.71%

9위. 보성파워텍 : 0.33%


안철수 테마 총 상승률 17.84% 로 16위

관련종목

1위. 링네트 : 5.37%

2위. 모나미 : 3.80%

3위. CSA 코스믹 : 2.45%

4위. 오픈베이스 : 2.25%

5위. 안랩 : 1.60%

6위. 에이엔피 : 0.71%

7위. 팜스토리 : 0.65%

8위. 휴맥스홀딩스 : 0.33%

9위. 하이트론 : 0.31%

10위. 한국정보공학 : 0.23%

11위. 한컴시큐어 : 0.14%


김문수 테마 총 상승률 17.80% 로 17위

관련종목

1위. 모헨즈 : 5.33%

2위. 컴투스 : 2.95%

3위. 세명전기 : 2.71%

4위. 윌비스 : 2.18%

5위. 한국선재 : 1.90%

6위. 한솔홈데코 : 1.23%

7위. 대주전자재료 : 0.70%

8위. KT서브마린 : 0.60%

9위. 금양 : 0.20%


애플 테마 총 상승률 17.39% 로 18위

관련종목

1위. 대덕GDS : 7.54%

2위. 엘비세미콘 : 1.89%

3위. SBS미디어홀딩스 : 1.37%

4위. 크루셜텍 : 1.22%

5위. 인프라웨어 : 1.17%

6위. 이라이콤 : 1.07%

7위. 삼성전기 : 0.89%

8위. 실리콘웍스 : 0.67%

9위. 인터플렉스 : 0.61%

10위. 브레인콘텐츠 : 0.44%

11위. 극동유화 : 0.27%

12위. LG전자 : 0.25%


유상증자 테마 총 상승률 17.34% 로 19위

관련종목

1위. 신성이엔지 : 3.82%

2위. 컴투스 : 2.95%

3위. 팬오션 : 2.28%

4위. GS건설 : 1.98%

5위. 파인테크닉스 : 1.09%

6위. 메리츠금융지주 : 1.07%

7위. 현대상선 : 0.93%

8위. 영원무역 : 0.75%

9위. 한라 : 0.53%

10위. 현대엘리베이 : 0.49%

11위. NHN엔터테인먼트 : 0.43%

12위. 보성파워텍 : 0.33%

13위. 두산건설 : 0.28%

14위. 쌍용차 : 0.27%

15위. W홀딩컴퍼니 : 0.14%


반도체 테마 총 상승률 17.00% 로 20위

관련종목

1위. 유진테크 : 5.76%

2위. 피에스케이 : 3.43%

3위. 피델릭스 : 3.35%

4위. 바른전자 : 1.52%

5위. 원익홀딩스 : 1.08%

6위. 에이티세미콘 : 0.95%

7위. 한미반도체 : 0.66%

8위. 서울반도체 : 0.25%


사물인터넷 테마 총 상승률 16.77% 로 21위

관련종목

1위. 링네트 : 5.37%

2위. 에스넷 : 3.21%

3위. 기가레인 : 1.57%

4위. 코콤 : 1.46%

5위. TPC : 1.45%

6위. 윈스 : 1.26%

7위. 모다 : 0.91%

8위. 효성ITX : 0.63%

9위. 한국전자인증 : 0.55%

10위. 엔텔스 : 0.36%


전기차 테마 총 상승률 16.25% 로 22위

관련종목

1위. 일진머티리얼즈 : 3.21%

2위. 에코프로 : 2.16%

3위. 후성 : 2.10%

4위. 인포뱅크 : 1.95%

5위. 피엔티 : 1.68%

6위. 태양 : 1.67%

7위. 계양전기 : 1.56%

8위. 뉴인텍 : 0.91%

9위. 삼성SDI : 0.32%

10위. 쌍용차 : 0.27%

11위. LG전자 : 0.25%

12위. 한국금융지주 : 0.17%


브라질 테마 총 상승률 15.50% 로 23위

관련종목

1위. 동국제강 : 7.39%

2위. 세명전기 : 2.71%

3위. 유안타증권 : 1.29%

4위. 대호에이엘 : 1.19%

5위. 코오롱글로벌 : 1.12%

6위. 조선내화 : 0.79%

7위. 삼성증권 : 0.52%

8위. 현대엘리베이 : 0.49%


보안 테마 총 상승률 15.30% 로 24위

관련종목

1위. SGA : 2.62%

2위. 이글루시큐리티 : 2.48%

3위. 라온시큐어 : 2.41%

4위. SGA솔루션즈 : 2.21%

5위. 안랩 : 1.60%

6위. 윈스 : 1.26%

7위. LG유플러스 : 1.02%

8위. 이니텍 : 0.66%

9위. 한국전자인증 : 0.55%

10위. 이스트소프트 : 0.35%

11위. 한컴시큐어 : 0.14%


TPP 테마 총 상승률 15.18% 로 25위

관련종목

1위. 시노펙스 : 7.55%

2위. 윌비스 : 2.18%

3위. 신원 : 1.78%

4위. 젬백스테크놀러지 : 1.52%

5위. 영원무역 : 0.75%

6위. KT서브마린 : 0.60%

7위. SG세계물산 : 0.43%

8위. 팜스코 : 0.37%


로봇 테마 총 상승률 15.13% 로 26위

관련종목

1위. 대한해운 : 5.49%

2위. 디에스티로봇 : 1.53%

3위. YW : 1.52%

4위. 카카오 : 1.43%

5위. 이화전기 : 1.23%

6위. 큐렉소 : 0.98%

7위. 모다 : 0.91%

8위. 에스티큐브 : 0.54%

9위. 로보스타 : 0.48%

10위. 이스트소프트 : 0.35%

11위. 유진로봇 : 0.34%

12위. 보성파워텍 : 0.33%


면세점 테마 총 상승률 13.19% 로 27위

관련종목

1위. 유진기업 : 5.07%

2위. 부방 : 2.18%

3위. 대상 : 2.06%

4위. 엘아이에스 : 2.03%

5위. 서희건설 : 1.08%

6위. 서연전자 : 0.64%

7위. 현대아이비티 : 0.13%


게임 테마 총 상승률 12.40% 로 28위

관련종목

1위. 컴투스 : 2.95%

2위. 이에스에이 : 1.71%

3위. 갤럭시아컴즈 : 1.54%

4위. 위메이드 : 1.40%

5위. 인프라웨어 : 1.17%

6위. 선데이토즈 : 0.72%

7위. 디엠씨 : 0.70%

8위. 게임빌 : 0.53%

9위. 한국정보통신 : 0.50%

10위. 조이시티 : 0.49%

11위. NHN엔터테인먼트 : 0.43%

12위. 엔씨소프트 : 0.26%


헬스케어 테마 총 상승률 11.90% 로 29위

관련종목

1위. 솔본 : 4.78%

2위. 인성정보 : 2.95%

3위. 대한과학 : 1.08%

4위. 바이오니아 : 0.94%

5위. 와이지-원 : 0.88%

6위. 에스엘 : 0.73%

7위. 인바디 : 0.37%

8위. 비트컴퓨터 : 0.17%


삼성페이 테마 총 상승률 11.59% 로 30위

관련종목

1위. 에스넷 : 3.21%

2위. SGA : 2.62%

3위. 라온시큐어 : 2.41%

4위. 카카오 : 1.43%

5위. 한국전자인증 : 0.55%

6위. 한국정보통신 : 0.50%

7위. KG이니시스 : 0.44%

8위. NHN엔터테인먼트 : 0.43%


금리인상 테마 총 상승률 11.49% 로 31위

관련종목

1위. 카카오 : 1.43%

2위. 하나금융지주 : 1.33%

3위. LG상사 : 1.28%

4위. DGB금융지주 : 1.27%

5위. 우리은행 : 0.98%

6위. 현대해상 : 0.95%

7위. 현대상선 : 0.93%

8위. OCI : 0.68%

9위. 한양증권 : 0.67%

10위. BNK금융지주 : 0.51%

11위. KB손해보험 : 0.50%

12위. 미래에셋대우 : 0.41%

13위. SK이노베이션 : 0.30%

14위. LG전자 : 0.25%


라면 테마 총 상승률 9.78% 로 32위

관련종목

1위. 농심 : 2.38%

2위. 팬오션 : 2.28%

3위. 대상 : 2.06%

4위. 카카오 : 1.43%

5위. 깨끗한나라 : 0.91%

6위. 선데이토즈 : 0.72%


분할 테마 총 상승률 9.74% 로 33위

관련종목

1위. GS글로벌 : 2.75%

2위. 부방 : 2.18%

3위. 유수홀딩스 : 1.59%

4위. 광림 : 0.90%

5위. 대주전자재료 : 0.70%

6위. KT서브마린 : 0.60%

7위. 아세아 : 0.41%

8위. 롯데제과 : 0.23%

9위. 한솔로지스틱스 : 0.20%

10위. 골프존뉴딘 : 0.18%


인터넷은행 테마 총 상승률 8.13% 로 34위

관련종목

1위. 라온시큐어 : 2.41%

2위. 리드코프 : 2.18%

3위. 카카오 : 1.43%

4위. 다우데이타 : 1.34%

5위. KG이니시스 : 0.44%

6위. 한국금융지주 : 0.17%

7위. KT : 0.16%


드론 테마 총 상승률 8.00% 로 35위

관련종목

1위. 피델릭스 : 3.35%

2위. LS : 1.38%

3위. LG유플러스 : 1.02%

4위. 제이씨현시스템 : 1.01%

5위. CJ대한통운 : 0.56%

6위. 디지탈옵틱 : 0.52%

7위. KT : 0.16%


3D프린터 테마 총 상승률 7.02% 로 36위

관련종목

1위. 화천기공 : 2.49%

2위. 에스티아이 : 2.14%

3위. TPC : 1.45%

4위. 바이오니아 : 0.94%


핀테크 테마 총 상승률 5.99% 로 37위

관련종목

1위. 트레이스 : 1.89%

2위. 카카오 : 1.43%

3위. 유안타증권 : 1.29%

4위. BNK금융지주 : 0.51%

5위. KG이니시스 : 0.44%

6위. NHN엔터테인먼트 : 0.43%


황사 테마 총 상승률 5.75% 로 38위

관련종목

1위. 동부하이텍 : 4.46%

2위. 오공 : 0.56%

3위. 코웨이 : 0.50%

4위. 롯데제과 : 0.23%


김무성 테마 총 상승률 4.96% 로 39위

관련종목

1위. 오픈베이스 : 2.25%

2위. 현대상선 : 0.93%

3위. 코엔텍 : 0.53%

4위. 현대엘리베이 : 0.49%

5위. 삼보판지 : 0.43%

6위. 보성파워텍 : 0.33%


아이유 테마 총 상승률 4.57% 로 40위

관련종목

1위. 카카오 : 1.43%

2위. 남선알미늄 : 0.78%

3위. SBS : 0.59%

4위. 롯데칠성 : 0.57%

5위. 하이트진로 : 0.42%

6위. 로엔 : 0.35%

7위. 엔씨소프트 : 0.26%

8위. 한국금융지주 : 0.17%


요우커 테마 총 상승률 2.87% 로 41위

관련종목

1위. 부방 : 2.18%

2위. 브레인콘텐츠 : 0.44%

3위. LG전자 : 0.25%

위 내용은 투자판단의 참고사항이며 본 내용을 읽고 생긴 투자에 대해 본 사이트는 법적, 경제적 책임을 지지 않습니다.  
테마주 매매에는 큰 위험이 도사리고 있습니다.  
잘 잡으면 대박을 치지만 상투를 잡으면 크게 물릴수도 있습니다.  
신중한 판단을 부탁드립니다.  
게시된 정보는 비영리 사용을 전제로 하며 본문을 변경하지 않고 출처를 밝히신다면 배포 가능합니다.