instagram
올라가

2017년 6월 23일 15시 30분 최종 갱신.


무상증자 테마 총 상승률 65.45% 로 1위

관련종목

1위. 에스와이패널 : 20.23%

2위. 지디 : 5.84%

3위. 대웅 : 5.35%

4위. 미동앤씨네마 : 3.42%

5위. 와이지엔터테인먼트 : 3.25%

6위. 하이비젼시스템 : 3.08%

7위. 대웅제약 : 2.69%

8위. ISC : 2.55%

9위. 골든브릿지증권 : 2.16%

10위. 아미코젠 : 2.00%

11위. 우진플라임 : 1.53%

12위. 레드로버 : 1.50%

13위. 한국내화 : 1.47%

14위. 우림기계 : 1.42%

15위. 도화엔지니어링 : 1.38%

16위. 이스트소프트 : 1.36%

17위. 아이티센 : 1.34%

18위. 아이디스 : 1.11%

19위. 텔콘 : 0.85%

20위. 내츄럴엔도텍 : 0.76%

21위. 유지인트 : 0.52%

22위. 솔루에타 : 0.47%

23위. 유니퀘스트 : 0.40%

24위. KC그린홀딩스 : 0.28%

25위. 리노공업 : 0.22%

26위. 골프존뉴딘 : 0.18%

27위. 컴투스 : 0.09%


모바일 테마 총 상승률 40.89% 로 2위

관련종목

1위. 엔씨소프트 : 11.78%

2위. NHN엔터테인먼트 : 3.58%

3위. 카카오 : 3.37%

4위. CJ E&M : 2.63%

5위. 위메이드 : 2.42%

6위. 조이시티 : 2.37%

7위. 웹젠 : 2.03%

8위. 가비아 : 2.00%

9위. 게임빌 : 1.89%

10위. 와이디온라인 : 1.80%

11위. 예스24 : 1.38%

12위. 이에스에이 : 1.32%

13위. 다날 : 1.24%

14위. 이니텍 : 1.14%

15위. KG모빌리언스 : 0.69%

16위. 한국전자인증 : 0.62%

17위. 라이브플렉스 : 0.54%

18위. 컴투스 : 0.09%


면세점 테마 총 상승률 40.64% 로 3위

관련종목

1위. 리더스코스메틱 : 6.15%

2위. 카테아 : 5.76%

3위. 파미셀 : 4.45%

4위. 현대아이비티 : 4.29%

5위. 한국화장품 : 3.59%

6위. 아모레퍼시픽 : 3.41%

7위. 키이스트 : 2.19%

8위. 호텔신라 : 1.65%

9위. 바이오스마트 : 1.28%

10위. 서연전자 : 1.11%

11위. 신세계 : 1.08%

12위. 부방 : 0.98%

13위. 한화갤러리아타임월드 : 0.87%

14위. 대상 : 0.76%

15위. 롯데관광개발 : 0.73%

16위. 유진기업 : 0.66%

17위. 파라다이스 : 0.65%

18위. 대구백화점 : 0.38%

19위. 제이에스티나 : 0.26%

20위. 뉴프라이드 : 0.22%

21위. 롯데쇼핑 : 0.17%


인도 테마 총 상승률 40.64% 로 4위

관련종목

1위. 동성제약 : 5.54%

2위. 삼성중공업 : 4.05%

3위. 미래에셋대우 : 3.45%

4위. 카카오 : 3.37%

5위. 대림산업 : 3.09%

6위. 현대건설 : 2.71%

7위. 한전KPS : 2.68%

8위. LG전자 : 2.44%

9위. 두산중공업 : 2.34%

10위. 진원생명과학 : 1.95%

11위. 코라오홀딩스 : 1.80%

12위. 엠케이트렌드 : 1.14%

13위. 태평양물산 : 1.14%

14위. 엠에스오토텍 : 1.08%

15위. 쌍용차 : 0.88%

16위. 현대중공업 : 0.86%

17위. 내츄럴엔도텍 : 0.76%

18위. 웰크론한텍 : 0.49%

19위. 메디포스트 : 0.48%

20위. 삼성SDI : 0.30%

21위. 컴투스 : 0.09%


반기문 테마 총 상승률 40.20% 로 5위

관련종목

1위. 자연과환경 : 7.80%

2위. 우리들제약 : 5.96%

3위. 재영솔루텍 : 4.96%

4위. 이화공영 : 4.17%

5위. 코엔텍 : 3.16%

6위. C&S자산관리 : 2.92%

7위. 보성파워텍 : 2.42%

8위. 써니전자 : 1.76%

9위. 일야 : 1.59%

10위. 한창 : 1.45%

11위. 디지틀조선 : 1.29%

12위. 휘닉스소재 : 0.91%

13위. 제이콘텐트리 : 0.76%

14위. 씨씨에스 : 0.48%

15위. 제이에스티나 : 0.26%

16위. 성문전자 : 0.21%

17위. 스페코 : 0.10%


중국 테마 총 상승률 39.97% 로 6위

관련종목

1위. 엔씨소프트 : 11.78%

2위. TBH글로벌 : 6.86%

3위. 락앤락 : 2.76%

4위. 신원 : 2.51%

5위. SK바이오랜드 : 2.28%

6위. 키이스트 : 2.19%

7위. 웹젠 : 2.03%

8위. 차이나하오란 : 1.73%

9위. 두산인프라코어 : 1.67%

10위. 캠시스 : 1.65%

11위. 아가방컴퍼니 : 1.22%

12위. 내츄럴엔도텍 : 0.76%

13위. 파라다이스 : 0.65%

14위. 디와이 : 0.53%

15위. JW홀딩스 : 0.52%

16위. 쌍방울 : 0.32%

17위. 뉴프라이드 : 0.22%

18위. 코나아이 : 0.20%

19위. 컴투스 : 0.09%


게임 테마 총 상승률 39.51% 로 7위

관련종목

1위. 엔씨소프트 : 11.78%

2위. NHN엔터테인먼트 : 3.58%

3위. CJ E&M : 2.63%

4위. 위메이드 : 2.42%

5위. 조이시티 : 2.37%

6위. 웹젠 : 2.03%

7위. 넥슨지티 : 1.90%

8위. 게임빌 : 1.89%

9위. NPC : 1.88%

10위. 와이디온라인 : 1.80%

11위. 인프라웨어 : 1.73%

12위. 선데이토즈 : 1.52%

13위. 이에스에이 : 1.32%

14위. 엠게임 : 1.16%

15위. 라이브플렉스 : 0.54%

16위. 유라테크 : 0.49%

17위. 조이맥스 : 0.38%

18위. 컴투스 : 0.09%


이란 테마 총 상승률 38.64% 로 8위

관련종목

1위. 다원시스 : 3.50%

2위. 미래에셋대우 : 3.45%

3위. GS건설 : 3.14%

4위. 대림산업 : 3.09%

5위. 현대건설 : 2.71%

6위. 대웅제약 : 2.69%

7위. 송원산업 : 2.68%

8위. 키이스트 : 2.19%

9위. 대우건설 : 2.02%

10위. SKC : 2.00%

11위. 현대상선 : 1.98%

12위. 아이씨디 : 1.81%

13위. 한솔테크닉스 : 1.25%

14위. 포스코대우 : 0.91%

15위. 성지건설 : 0.90%

16위. 모나리자 : 0.87%

17위. 내츄럴엔도텍 : 0.76%

18위. 남광토건 : 0.54%

19위. 옵트론텍 : 0.51%

20위. 웰크론한텍 : 0.49%

21위. 영진약품 : 0.42%

22위. 셀트리온 : 0.27%

23위. 남양유업 : 0.26%

24위. 제낙스 : 0.20%


문재인 테마 총 상승률 33.01% 로 9위

관련종목

1위. 우리들제약 : 5.96%

2위. 뉴보텍 : 3.81%

3위. 바른손 : 3.40%

4위. 우리들휴브레인 : 3.10%

5위. 모헨즈 : 3.09%

6위. 보성파워텍 : 2.42%

7위. 에이엔피 : 2.34%

8위. 우성사료 : 2.02%

9위. 써니전자 : 1.76%

10위. 안랩 : 1.32%

11위. 디지틀조선 : 1.29%

12위. 동양물산 : 1.25%

13위. 조광페인트 : 0.99%

14위. 유성티엔에스 : 0.26%


전기차 테마 총 상승률 32.50% 로 10위

관련종목

1위. 코디 : 6.81%

2위. 피앤이솔루션 : 3.90%

3위. 인포뱅크 : 3.84%

4위. AJ렌터카 : 2.99%

5위. LG전자 : 2.44%

6위. 일진머티리얼즈 : 2.14%

7위. 피엔티 : 1.89%

8위. 캠시스 : 1.65%

9위. 후성 : 1.49%

10위. 금호타이어 : 1.34%

11위. 한솔테크닉스 : 1.25%

12위. 쌍용차 : 0.88%

13위. 우리산업홀딩스 : 0.77%

14위. 태양 : 0.43%

15위. 삼성SDI : 0.30%

16위. 에코프로 : 0.26%

17위. 상신이디피 : 0.12%


합병 테마 총 상승률 30.19% 로 11위

관련종목

1위. 파미셀 : 4.45%

2위. 삼성엔지니어링 : 4.31%

3위. 삼성중공업 : 4.05%

4위. 카카오 : 3.37%

5위. 현대건설 : 2.71%

6위. 아이디스홀딩스 : 2.60%

7위. 위메이드 : 2.42%

8위. 한온시스템 : 1.40%

9위. 현대에이치씨엔 : 1.33%

10위. 현대제철 : 1.04%

11위. JYP Ent. : 0.75%

12위. CJ대한통운 : 0.54%

13위. 영진약품 : 0.42%

14위. 삼성SDI : 0.30%

15위. 셀트리온 : 0.27%

16위. 로엔 : 0.12%

17위. 경인양행 : 0.11%


일본 테마 총 상승률 29.85% 로 12위

관련종목

1위. 리더스코스메틱 : 6.15%

2위. NHN엔터테인먼트 : 3.58%

3위. 키이스트 : 2.19%

4위. 롯데제과 : 2.03%

5위. 와이디온라인 : 1.80%

6위. 호텔신라 : 1.65%

7위. 동성화학 : 1.59%

8위. 선데이토즈 : 1.52%

9위. 루미마이크로 : 1.06%

10위. 화일약품 : 0.96%

11위. 대봉엘에스 : 0.80%

12위. 이엠넷 : 0.80%

13위. 네이처셀 : 0.79%

14위. NH투자증권 : 0.70%

15위. LG상사 : 0.66%

16위. 삼성전기 : 0.50%

17위. YW : 0.47%

18위. 삼영엠텍 : 0.45%

19위. 유니더스 : 0.44%

20위. 윈스 : 0.41%

21위. 에이프로젠제약 : 0.37%

22위. 셀트리온 : 0.27%

23위. 시노펙스 : 0.26%

24위. 롯데쇼핑 : 0.17%

25위. 루멘스 : 0.14%

26위. 컴투스 : 0.09%


치킨 테마 총 상승률 29.19% 로 13위

관련종목

1위. 엔씨소프트 : 11.78%

2위. 아프리카TV : 8.24%

3위. 동우팜투테이블 : 2.51%

4위. 동아엘텍 : 1.58%

5위. 한온시스템 : 1.40%

6위. 삼목에스폼 : 1.40%

7위. 하림 : 1.36%

8위. 에이프로젠제약 : 0.37%

9위. 뉴프라이드 : 0.22%

10위. 팬오션 : 0.20%

11위. 금강공업 : 0.13%


베트남 테마 총 상승률 29.16% 로 14위

관련종목

1위. 에쓰씨엔지니어링 : 4.89%

2위. GS건설 : 3.14%

3위. 브레인콘텐츠 : 3.14%

4위. LG전자 : 2.44%

5위. 두산중공업 : 2.34%

6위. 금호산업 : 1.93%

7위. 캠시스 : 1.65%

8위. 호텔신라 : 1.65%

9위. 모베이스 : 1.60%

10위. 베트남개발1 : 1.52%

11위. 금호타이어 : 1.34%

12위. 덕신하우징 : 0.63%

13위. CJ : 0.51%

14위. 삼성전기 : 0.50%

15위. 웰크론 : 0.46%

16위. 동부제철 : 0.40%

17위. 영흥철강 : 0.32%

18위. 광림 : 0.30%

19위. 엠씨넥스 : 0.23%

20위. 롯데쇼핑 : 0.17%


박근혜 테마 총 상승률 29.12% 로 15위

관련종목

1위. 카카오 : 3.37%

2위. 코엔텍 : 3.16%

3위. 한전KPS : 2.68%

4위. 보성파워텍 : 2.42%

5위. 현대상선 : 1.98%

6위. 진원생명과학 : 1.95%

7위. 한국항공우주 : 1.91%

8위. CJ CGV : 1.79%

9위. 키위미디어그룹 : 1.49%

10위. 안랩 : 1.32%

11위. 보령메디앙스 : 1.26%

12위. 동양물산 : 1.25%

13위. 아가방컴퍼니 : 1.22%

14위. 한국선재 : 1.04%

15위. 내츄럴엔도텍 : 0.76%

16위. 비트컴퓨터 : 0.38%

17위. EG : 0.37%

18위. 에이티넘인베스트 : 0.26%

19위. 팬오션 : 0.20%

20위. 대한과학 : 0.16%

21위. GS : 0.15%


분할 테마 총 상승률 29.02% 로 16위

관련종목

1위. 리더스코스메틱 : 6.15%

2위. 동아쏘시오홀딩스 : 3.30%

3위. 동화기업 : 2.58%

4위. 코스맥스비티아이 : 2.39%

5위. 키이스트 : 2.19%

6위. 롯데제과 : 2.03%

7위. 신풍제약 : 1.99%

8위. 아이씨디 : 1.81%

9위. 유수홀딩스 : 1.16%

10위. 태평양물산 : 1.14%

11위. 부방 : 0.98%

12위. 텔콘 : 0.85%

13위. 대주전자재료 : 0.63%

14위. 서연 : 0.46%

15위. KT서브마린 : 0.40%

16위. 메가스터디 : 0.33%

17위. 광림 : 0.30%

18위. 골프존뉴딘 : 0.18%

19위. GS글로벌 : 0.15%


로봇 테마 총 상승률 28.64% 로 17위

관련종목

1위. 에스티큐브 : 4.65%

2위. 모다 : 3.50%

3위. 카카오 : 3.37%

4위. 미래컴퍼니 : 3.05%

5위. CJ E&M : 2.63%

6위. 보성파워텍 : 2.42%

7위. 큐렉소 : 2.17%

8위. 디에스티로봇 : 1.43%

9위. 이스트소프트 : 1.36%

10위. 대한해운 : 1.10%

11위. 동부 : 1.07%

12위. 녹십자셀 : 0.78%

13위. 손오공 : 0.53%

14위. YW : 0.47%

15위. 스맥 : 0.11%


유상증자 테마 총 상승률 28.44% 로 18위

관련종목

1위. 삼성엔지니어링 : 4.31%

2위. NHN엔터테인먼트 : 3.58%

3위. 와이지엔터테인먼트 : 3.25%

4위. GS건설 : 3.14%

5위. 보성파워텍 : 2.42%

6위. 현대상선 : 1.98%

7위. 진원생명과학 : 1.95%

8위. 메리츠금융지주 : 1.78%

9위. 현대엘리베이 : 1.32%

10위. 한솔테크닉스 : 1.25%

11위. 동부 : 1.07%

12위. 쌍용차 : 0.88%

13위. 대한광통신 : 0.50%

14위. 쌍방울 : 0.32%

15위. 한진중공업 : 0.22%

16위. 팬오션 : 0.20%

17위. 파인테크닉스 : 0.18%

18위. 컴투스 : 0.09%


아이유 테마 총 상승률 27.24% 로 19위

관련종목

1위. 엔씨소프트 : 11.78%

2위. 카카오 : 3.37%

3위. 코스온 : 2.92%

4위. 키이스트 : 2.19%

5위. 디아이 : 2.07%

6위. 씨그널엔터테인먼트그 : 1.46%

7위. 엠게임 : 1.16%

8위. 남선알미늄 : 1.12%

9위. 롯데칠성 : 1.05%

10위. 로엔 : 0.12%


브라질 테마 총 상승률 25.17% 로 20위

관련종목

1위. 동국제강 : 4.02%

2위. 명문제약 : 3.44%

3위. 동아쏘시오홀딩스 : 3.30%

4위. 현대로템 : 2.92%

5위. 삼성증권 : 2.55%

6위. 유안타증권 : 2.24%

7위. 진원생명과학 : 1.95%

8위. 현대엘리베이 : 1.32%

9위. 엠에스오토텍 : 1.08%

10위. 하나마이크론 : 0.79%

11위. 코오롱글로벌 : 0.75%

12위. 유니더스 : 0.44%

13위. 셀트리온 : 0.27%

14위. 홈캐스트 : 0.10%


배당 테마 총 상승률 24.33% 로 21위

관련종목

1위. 대신증권 : 4.60%

2위. 동국제강 : 4.02%

3위. 메리츠종금증권 : 2.59%

4위. ISC : 2.55%

5위. 두산중공업 : 2.34%

6위. NPC : 1.88%

7위. 우리은행 : 1.76%

8위. 에이테크솔루션 : 0.88%

9위. NH투자증권 : 0.70%

10위. 금강철강 : 0.66%

11위. S-Oil : 0.53%

12위. WISCOM : 0.43%

13위. KCTC : 0.32%

14위. KB오토시스 : 0.28%

15위. 셀트리온 : 0.27%

16위. KPX생명과학 : 0.21%

17위. 대한과학 : 0.16%

18위. 진양홀딩스 : 0.15%


애플 테마 총 상승률 23.88% 로 22위

관련종목

1위. 크루셜텍 : 3.73%

2위. 브레인콘텐츠 : 3.14%

3위. LG전자 : 2.44%

4위. 인터플렉스 : 1.77%

5위. 인프라웨어 : 1.73%

6위. 아바텍 : 1.68%

7위. 엘비세미콘 : 1.67%

8위. SBS미디어홀딩스 : 1.52%

9위. 키위미디어그룹 : 1.49%

10위. 넥스트아이 : 1.44%

11위. CJ오쇼핑 : 0.79%

12위. 실리콘웍스 : 0.60%

13위. 삼성전기 : 0.50%

14위. 이라이콤 : 0.41%

15위. 동아타이어 : 0.38%

16위. LG이노텍 : 0.31%

17위. LG디스플레이 : 0.14%

18위. 극동유화 : 0.14%


금리인상 테마 총 상승률 22.79% 로 23위

관련종목

1위. 미래에셋대우 : 3.45%

2위. 카카오 : 3.37%

3위. LG전자 : 2.44%

4위. 현대상선 : 1.98%

5위. 우리은행 : 1.76%

6위. 하나금융지주 : 1.54%

7위. OCI : 1.43%

8위. 한양증권 : 1.13%

9위. SK이노베이션 : 0.96%

10위. BNK금융지주 : 0.93%

11위. 메리츠화재 : 0.78%

12위. NH투자증권 : 0.70%

13위. LG상사 : 0.66%

14위. 파라다이스 : 0.65%

15위. KB손해보험 : 0.48%

16위. 셀트리온 : 0.27%

17위. 현대해상 : 0.26%


안철수 테마 총 상승률 21.96% 로 24위

관련종목

1위. 오픈베이스 : 5.10%

2위. CSA 코스믹 : 4.15%

3위. 이오테크닉스 : 2.49%

4위. 에이엔피 : 2.34%

5위. 우성사료 : 2.02%

6위. 써니전자 : 1.76%

7위. 안랩 : 1.32%

8위. 대성창투 : 0.84%

9위. 링네트 : 0.73%

10위. 모나미 : 0.51%

11위. 팜스토리 : 0.33%

12위. 대현 : 0.16%

13위. 한국정보공학 : 0.11%

14위. 하이트론 : 0.10%


반도체 테마 총 상승률 21.87% 로 25위

관련종목

1위. 피에스케이 : 5.38%

2위. 네패스 : 4.25%

3위. 원익홀딩스 : 2.94%

4위. 이오테크닉스 : 2.49%

5위. SFA반도체 : 2.04%

6위. 유진테크 : 1.41%

7위. 어보브반도체 : 1.22%

8위. 하나마이크론 : 0.79%

9위. 서울반도체 : 0.52%

10위. 제주반도체 : 0.43%

11위. 유니퀘스트 : 0.40%


김무성 테마 총 상승률 20.96% 로 26위

관련종목

1위. 오픈베이스 : 5.10%

2위. 코엔텍 : 3.16%

3위. 엔케이 : 2.95%

4위. 보성파워텍 : 2.42%

5위. 현대상선 : 1.98%

6위. 현대엘리베이 : 1.32%

7위. 디지틀조선 : 1.29%

8위. 전방 : 1.19%

9위. 영화금속 : 0.84%

10위. 유라테크 : 0.49%

11위. 한진중공업 : 0.22%


IOT 테마 총 상승률 20.33% 로 27위

관련종목

1위. 오픈베이스 : 5.10%

2위. 모다 : 3.50%

3위. 와이지엔터테인먼트 : 3.25%

4위. 아미코젠 : 2.00%

5위. 키위미디어그룹 : 1.49%

6위. 인스코비 : 1.43%

7위. 효성ITX : 1.17%

8위. 삼진 : 0.97%

9위. 링네트 : 0.73%

10위. 에스넷 : 0.34%

11위. MDS테크 : 0.24%

12위. 스맥 : 0.11%


빅데이터 테마 총 상승률 20.25% 로 28위

관련종목

1위. 오픈베이스 : 5.10%

2위. 케이엠더블유 : 4.40%

3위. NHN엔터테인먼트 : 3.58%

4위. 키위미디어그룹 : 1.49%

5위. 케이아이엔엑스 : 1.39%

6위. 자화전자 : 1.14%

7위. 소프트센 : 0.97%

8위. 링네트 : 0.73%

9위. 윈스 : 0.41%

10위. 더존비즈온 : 0.33%

11위. LG이노텍 : 0.31%

12위. MDS테크 : 0.24%

13위. 유비쿼스홀딩스 : 0.16%


요우커 테마 총 상승률 19.94% 로 29위

관련종목

1위. 한국화장품 : 3.59%

2위. 코리아나 : 3.18%

3위. 브레인콘텐츠 : 3.14%

4위. LG전자 : 2.44%

5위. 호텔신라 : 1.65%

6위. 보령메디앙스 : 1.26%

7위. 신세계 : 1.08%

8위. 부방 : 0.98%

9위. 현대백화점 : 0.91%

10위. 롯데관광개발 : 0.73%

11위. 파라다이스 : 0.65%

12위. 롯데쇼핑 : 0.17%

13위. 대현 : 0.16%


TPP 테마 총 상승률 18.87% 로 30위

관련종목

1위. SG충방 : 6.31%

2위. 에스엠 : 4.72%

3위. 신원 : 2.51%

4위. 삼기오토모티브 : 1.70%

5위. 태평양물산 : 1.14%

6위. 윌비스 : 0.63%

7위. 웰크론 : 0.46%

8위. KT서브마린 : 0.40%

9위. 팜스코 : 0.37%

10위. 에이프로젠제약 : 0.37%

11위. 시노펙스 : 0.26%


3D프린터 테마 총 상승률 18.21% 로 31위

관련종목

1위. 하이비젼시스템 : 3.08%

2위. 모아텍 : 2.30%

3위. 키이스트 : 2.19%

4위. 큐에스아이 : 2.08%

5위. 씨티엘 : 1.67%

6위. 코프라 : 1.49%

7위. 바이오니아 : 1.37%

8위. 에스티아이 : 0.93%

9위. 바른손이앤에이 : 0.82%

10위. 동부라이텍 : 0.81%

11위. TPC : 0.59%

12위. 세중 : 0.50%

13위. 셀트리온 : 0.27%

14위. 스맥 : 0.11%


라면 테마 총 상승률 17.34% 로 32위

관련종목

1위. 카카오 : 3.37%

2위. 키이스트 : 2.19%

3위. 디아이 : 2.07%

4위. 호텔신라 : 1.65%

5위. 선데이토즈 : 1.52%

6위. 농심 : 1.45%

7위. 삼양식품 : 1.31%

8위. 대상 : 0.76%

9위. 내츄럴엔도텍 : 0.76%

10위. 오뚜기 : 0.62%

11위. 제주반도체 : 0.43%

12위. 셀트리온 : 0.27%

13위. 에이티넘인베스트 : 0.26%

14위. 남양유업 : 0.26%

15위. 뉴프라이드 : 0.22%

16위. 팬오션 : 0.20%


엔화약세 테마 총 상승률 16.50% 로 33위

관련종목

1위. 에스엠 : 4.72%

2위. 삼성증권 : 2.55%

3위. 위메이드 : 2.42%

4위. SKC : 2.00%

5위. 대한제강 : 1.26%

6위. 성우하이텍 : 1.02%

7위. 네오위즈홀딩스 : 0.63%

8위. 코오롱생명과학 : 0.59%

9위. 삼성전기 : 0.50%

10위. 서연 : 0.46%

11위. 고려아연 : 0.23%

12위. 로엔 : 0.12%


핀테크 테마 총 상승률 13.76% 로 34위

관련종목

1위. NHN엔터테인먼트 : 3.58%

2위. 카카오 : 3.37%

3위. 유안타증권 : 2.24%

4위. 키움증권 : 1.45%

5위. 다날 : 1.24%

6위. BNK금융지주 : 0.93%

7위. NHN한국사이버결제 : 0.75%

8위. 코나아이 : 0.20%


인터넷은행 테마 총 상승률 13.23% 로 35위

관련종목

1위. 카카오 : 3.37%

2위. 리드코프 : 2.62%

3위. 다우데이타 : 1.71%

4위. 키움증권 : 1.45%

5위. JB금융지주 : 1.31%

6위. 다날 : 1.24%

7위. 라온시큐어 : 0.78%

8위. NHN한국사이버결제 : 0.75%


드론 테마 총 상승률 11.72% 로 36위

관련종목

1위. 큐브스 : 3.31%

2위. 노루페인트 : 2.06%

3위. 한국항공우주 : 1.91%

4위. 칩스앤미디어 : 1.36%

5위. 이에스브이 : 1.26%

6위. KMH하이텍 : 1.13%

7위. CJ대한통운 : 0.54%

8위. 제이씨현시스템 : 0.15%


사물인터넷 테마 총 상승률 11.48% 로 37위

관련종목

1위. 모다 : 3.50%

2위. 기가레인 : 1.47%

3위. 금호타이어 : 1.34%

4위. 효성ITX : 1.17%

5위. 신세계 : 1.08%

6위. 링네트 : 0.73%

7위. 한국전자인증 : 0.62%

8위. TPC : 0.59%

9위. 윈스 : 0.41%

10위. 에스넷 : 0.34%

11위. 누리텔레콤 : 0.23%


헬스케어 테마 총 상승률 11.48% 로 38위

관련종목

1위. 루트로닉 : 3.51%

2위. 유비케어 : 1.55%

3위. 바이오니아 : 1.37%

4위. 인성정보 : 0.76%

5위. 내츄럴엔도텍 : 0.76%

6위. 뷰웍스 : 0.73%

7위. 에스엘 : 0.71%

8위. 인피니트헬스케어 : 0.70%

9위. 인바디 : 0.58%

10위. 비트컴퓨터 : 0.38%

11위. 셀트리온 : 0.27%

12위. 대한과학 : 0.16%


김문수 테마 총 상승률 10.71% 로 39위

관련종목

1위. 모헨즈 : 3.09%

2위. 동아지질 : 3.07%

3위. 디지틀조선 : 1.29%

4위. 한국선재 : 1.04%

5위. 대주전자재료 : 0.63%

6위. 윌비스 : 0.63%

7위. KT서브마린 : 0.40%

8위. EG : 0.37%

9위. 홈캐스트 : 0.10%

10위. 컴투스 : 0.09%


삼성페이 테마 총 상승률 10.68% 로 40위

관련종목

1위. NHN엔터테인먼트 : 3.58%

2위. 카카오 : 3.37%

3위. 다날 : 1.24%

4위. 라온시큐어 : 0.78%

5위. NHN한국사이버결제 : 0.75%

6위. 한국전자인증 : 0.62%

7위. 에스넷 : 0.34%


황사 테마 총 상승률 7.57% 로 41위

관련종목

1위. 롯데제과 : 2.03%

2위. 에프티이앤이 : 1.60%

3위. 위닉스 : 1.44%

4위. 안국약품 : 1.25%

5위. 동부하이텍 : 0.69%

6위. 웰크론 : 0.46%

7위. 오공 : 0.10%


보안 테마 총 상승률 6.97% 로 42위

관련종목

1위. 이스트소프트 : 1.36%

2위. 안랩 : 1.32%

3위. 이니텍 : 1.14%

4위. SGA솔루션즈 : 0.85%

5위. 라온시큐어 : 0.78%

6위. 한국전자인증 : 0.62%

7위. 윈스 : 0.41%

8위. 파수닷컴 : 0.32%

9위. 이글루시큐리티 : 0.17%

위 내용은 투자판단의 참고사항이며 본 내용을 읽고 생긴 투자에 대해 본 사이트는 법적, 경제적 책임을 지지 않습니다.  
테마주 매매에는 큰 위험이 도사리고 있습니다.  
잘 잡으면 대박을 치지만 상투를 잡으면 크게 물릴수도 있습니다.  
신중한 판단을 부탁드립니다.  
게시된 정보는 비영리 사용을 전제로 하며 본문을 변경하지 않고 출처를 밝히신다면 배포 가능합니다.